අලුත්ම GoPro Hero 9 Black තොරතුරු

GoPro 35mm ලෙස 2004 වසරේදී මුල්ම Action Camera ව එලි දැක්වූ GoPro ආයතනය GoPro Hero 9…

මසකට බිලියනයට වඩා භාවිතා කරන Facebook Watch

2018 වසරේදී ෆේස්බුක් සමාගම හදුන්වාදුන් විශේෂාංගයක් වන Facebook Watch සේවය මසකට පරිශීලකයන් බිලියන 1.25ක් පමණ භාවිතා…

දවසක බැටරි කාලයක් සහිත Notebook එකක් ??

බැටරියෙන් දවසක් පුරා භාවිතා කල හැකි නෝට්බුක් පරිගණකයක් VersaPro UltraLite type VG 7 නමින් මෙම මස…

වෙනස් ආකාරයේ Start Menu එකක් සමහ Windows 10 නවතම Update එක ලගදීම !.

මෙම වසරේ මැයි දහ වන දින නිකුත් කරන ලද Windows 10 2004 Update එකෙන් පසුව එන…

Land Rover මගින් දුරකතනයක් !.

එක්සත් රාජධානියේ (UK) Bullitt Group ආයතනය විසින් ප්‍රසිද්ධ මෝටර් රථ සමාගමක් වන Land Rover සමග එක්…