ජෝන් සීනා The Suicide Squad 2021 තුල අධිසංවේදී කැප්ටන් ඇමරිකා වෙයි ??

සුප්‍රසිද්ධ රෙස්ලින් ක්‍රීඩක John Cena විසින් DC Comics වල Suicide Squad දෙවන චිත්‍රපටයේ Peacemaker නම් චරිතය…

හැරී සහ මේගන් හොලිවුඩයට ?.

හැරී කුමරු (Prince Harry) සහ ඔහුගේ බිරිද මේගන් මාක්ල් (Meghan Markle) විසින් හොලිවුඩයේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර…