වෙනස් ආකාරයේ Start Menu එකක් සමහ Windows 10 නවතම Update එක ලගදීම !.

Image credit Microsoft

මෙම වසරේ මැයි දහ වන දින නිකුත් කරන ලද Windows 10 2004 Update එකෙන් පසුව එන ප්‍රධාන Update එක ලගදීම නිකුත් කිරීමට සූදානම් බවට තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ මත පලවෙමින් පවතියි.
2004 Update එක සමග පරිශ්‍රීලකයන්ට All-new File Explorer , වැඩි දියුණු කල search කිරීමේ පහසුකම ආදී විශේෂාංග අත්විදීමට ලැබුණි.

ලගදී නිකුත් වේයැයි මත පළවන Update එක නම් කර තිබෙන්නේ 20H2 ලෙසයි. මෙමගින් සුවිශේෂී 2004 Update එක මගින් පැණ නැගුණු දෝශ නිරාකරණය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහල දැමීමට අවශ්‍ය සහය ලබාදෙන අතර මෙම 20H2 Update එකේ ප්‍රධාන විශේෂාංගය ලෙස වෙනස් කරන ලද Start Menu එක සදහන් වේ. එයට අමතරව වෙනත් විශේෂාංග එක් කිරීමක් සිදු නොවන බවට මත පළවේ.
Light සහ Lark theme දෙකේම භාවිතා කල හැකි මෙම නවතම Start Menu එක විනිවිද පෙනෙන ආකාරයෙන් පැමිණෙන බව Windows Insider Program හි senior program manager Brandon LeBlanc පවසා ඇත.

Image from Internet

Windows Insider program එක භාවිතා කරන්නන්ට මෙම ඉදිරියේදී ලබාදීමට නියමිත Start Menu එක කලින් භාවිතා කර බැලිය හැකි බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *