මසකට බිලියනයට වඩා භාවිතා කරන Facebook Watch

2018 වසරේදී ෆේස්බුක් සමාගම හදුන්වාදුන් විශේෂාංගයක් වන Facebook Watch සේවය මසකට පරිශීලකයන් බිලියන 1.25ක් පමණ භාවිතා කරන බව එම සමාගම පවසයි. එය මසක ෆේස්බුක් භාවිතා කරන පරිශීලකයන්ගෙන් අඩකට ආසන්නය. බිලියන 2.7 ක් පමණ මසකට ෆේස්බුක් ජාලය භාවිතා කරන බව සදහන්ය.

ගීත, ක්‍රීඩා අවස්ථාවන්, ප්‍රවෘත්ති, චිත්‍රපට , ප්‍රහසන වීඩියෝ පට මෙන්ම සජීවී උත්සව අවස්ථා සහ සිදුවීම් මෙම facebook video hub එක තුලින් නැරඹීමට හැක.
එසේම මෙම වීඩියෝ නැරඹීමටම ෆේස්බුක් භාවිතා කරන පරිශීලකයන් කාණ්ඩයක්ද මේ වන විට ලෝකයේ දැකගත හැක. ඔවුන් විනෝදාස්වාදයට , දැණුම ලබාගැනීමට, තොරතුරු දැනගැනීමට සහ තොරතුරු බෙදහැරීමට මෙම Facebook Watch සේවය භාවිතා කරයි.

  1. ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන් දිනකට පැය මිලියන සියයක් පමණ Facebook Watch මගින් වීඩියෝ නරඹන බව සදහන්වේ.
  2. 85%ක නරඹන්නන් ප්‍රමානයක් වීඩියෝ Mute කර නරඹයි.

Youtube මෙන් Facebook තුලද වීඩියෝ නිර්මාණය කර ආධායම් ලැබිය හැකි වාතාවරණයක් අනාගතයේ නිර්මාණය වුවහොත් වඩා ගුණාත්මක වීඩියෝ වෘතීමය වශයෙන් නිර්මාණය කරන්නන් ෆේස්බුක් තුලද බිහි වීම මගින් දැනට වඩා වැඩි පරිශීලකයන් ප්‍රමාණයක් Facebook Watch හරහා තමන්ගේ ආශ්වාදය ලබාගැනීමට පෙළඹෙනු ඇත.

තොරතුරු
https://www.cnet.com/news/facebook-says-over-1-25-billion-people-visit-watch-tab-monthly/
https://www.adweek.com/digital/over-75-million-people-visit-facebook-watch-daily-spending-an-average-of-20-minutes/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *