ජෝන් සීනා The Suicide Squad 2021 තුල අධිසංවේදී කැප්ටන් ඇමරිකා වෙයි ??

සුප්‍රසිද්ධ රෙස්ලින් ක්‍රීඩක John Cena විසින් DC Comics වල Suicide Squad දෙවන චිත්‍රපටයේ Peacemaker නම් චරිතය ලෙස එක්වන බව 2020-10-22 පැවති DC FanDome event එකේදි තහවුරු කරනු ලැබීය.
The Suicide Squad ලෙස මෙම සිනමාපටය නම් කර ඇත.

අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇති චිත්‍රපටයේ Behind the Scenes වීඩියෝ පටයේ මෙම සිනමාපටය නිපදවන ආකාරය මෙන්ම John Cena රගදක්වන චරිතය ගැන අදහස් දැක්වීම් ද දක්නට ඇත.


ජෝන් සීනා විසින් තම චරිතය හදුන්වනු ලබන්නේ “අධිසංවේදී කැප්ටන් ඇමරිකා” ලෙසයි. නිදහස වෙනුවෙන් ඕනෑම කැපකිරීමක් කිරීමට සූදානම් චරිතයක් ලෙස සිනමාපටයේ අධ්‍යක්ෂක විසින් Peacemaker ගැන සදහන් කරයි.

2016 දී තිරගත කෙරුණු Suicide Squad පළමු චිත්‍රපටයෙන් පසු 2021 වසරේදි මෙම දෙවන චිත්‍රපටය නිකුත්වීමට නියමිතය.
marvel comics මගින් නිපදවූ Guardians of the Galaxy චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කළ James Gunn මෙම DC Comics චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස එක් වී ඇත.

twitter සදහනක්John Cena මෙන්ම marvel comics හී Thor චිත්‍රපටයේ Heimdall ලෙස චරිත නිරූපනය කල Idris Elba ද මෙම සිනමාපටයේ bloodsport චරිතය සදහා එක්වී ඇත. එමෙන්ම marvel හී Guardians of the Galaxy සිනමා පටයේ අනුස්මරණීය Yondu Udonta ලෙස චරිත නිරූපණය කල Michael Rooker ද The Suicide Squad හී Savant චරිතය ලෙස බලාගත හැක.
එම චරිත වලට අමතරව තව චරිත ගණනාවක් මෙම චිත්‍රපටයෙන් සිනමාවට එක්වන බව සදහන් වේ.
Blackguard
Polka Dot Man
Weasel
Mongal
Solsoria
TDK
Ratcatcher 2
Savant
Javelin
Thinker
යන චරිත මෙම චිත්‍රපටයෙන් පළමු සිනමාවේ පලමු වරට දැකගත හැක.
The Suicide Squad චිත්‍රපටය නිකුත්වන්නේ එළඹෙන 2021 වසරේ අගෝස්තු 21 වන දිනයි

2 thoughts on “ජෝන් සීනා The Suicide Squad 2021 තුල අධිසංවේදී කැප්ටන් ඇමරිකා වෙයි ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *